Interneta veikala noteikumi

  

www.efarkop.lv interneta veikala lietošanas noteikumi.

Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka SIA ML-SERVISS (turpmāk pārdevējs) ar Reģ.nr. 40003353074, adrese: Mazjumpravas iela 66, Rīga, LV-1063, interneta veikala www.efarkop.lv lietošanas kārtību, kā arī nosaka interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības. Pirms sākt lietot interneta veikalu www.efarkop.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta veikala lietošanas noteikumus.
Pēc šiem Noteikumiem pircējs ir fiziskā persona vai juridiska persona, kas veic preču iegādi izmantojot www.efarkop.lv interneta veikalu.
Ja Pircējs veic pasūtījumu vai pirkumu www.efarkop.lv interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk Līgums). Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu www.efarkop.lv interneta veikalā un ir saņēmis no Pārdevēja elektroniskā pasta apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, t.i. kad apstiprinājumam var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam.

Preces un preču cenas.
Preču cenas www.efarkop.lv interneta veikalā norādītas EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
Pircējam ir tiesības izvēlēties preces apmaksas un piegādes veidu. Atkarībā no preces piegādes veida, tiek noteiktas preces piegādes izmaksas. Pārdevējam ir tiesības www.efarkop.lv interneta veikalā jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un cenas. Uz Preci attiecas tā cena, kas ir norādīta pie preces un pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces cena, kas norādīta www.efarkop.lv interneta veikalā var atšķirties no preces cenas, kas ir pie preces Pārdevēja tirdzniecības vietās.
www.efarkop.lv interneta veikalā redzamās preces attēlos pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.

Pasūtījumu veikšana un apmaksa.
Pasūtīt un pirkt www.efarkop.lv interneta veikalā piedāvātas preces var gan nereģistrētie, gan reģistrētie klienti.
Lai iegādātos preces www.efarkop.lv interneta veikalā, jāveic šādi soļi:
jāizvēlas prece, spiežot uz „Ielikt grozā”;
pēc visu izvēlēto preču ievietošanas grozā, iet uz “grozs” pārbaudīt vai visas nepieciešamās preces ir ievietojušās un to daudzumi ir pareizi un pēc tam nospiest „Pāriet uz pasūtījumu noformēšanu”;
Jāizvēlas pasūtīšanas veids:
1) Nereģistrējoties. Spiest uz pasūtījumu. Pēc tam aizpildīt ar sarkano zvaigznīti obligātos laukus. Izvēlēties piegādes veidu un apmaksas veidu. Pēc tam “Veikt pasūtījumu”
2) Reģistrējoties. Atzīmēt “Reģistrēties” un spiest uz “Turpināt pasūtījumu”. Pēc tam aizpildīt kontakt informāciju, ar sarkano zvaigznīti obligātie lauki ir jāizpilda obligāti. Pēc reģistrācijas pabeigšanas uz Jumu norādīto e.pasta adresi tiks saņemts uzaicinājums “Aktivizēt lietotāju” veiciet aktivizāciju. Pēc tam veiciet www.efarkop.lv ienākt ar Jūsu norādīto e.pastu un paroli, un turpiniet iepirkšanos.
Reģistrējoties Jūs iegūstiet sekojošas priekšrocības:
Veicot pirkumus, katru reizi nav jāizpilda kontaktinformācija;
Jūs būsiet informēti no www.efarkop.lv par akcijām, jaunumiem un citām priekšrocībām.
Jūs varēsiet redzēt savu pasūtījumu vēsturi 3 mēnešu periodā.
Pircējs var norēķināties par preci skaidrā naudā, saņemot to tirgotāja norādītajā adresē: Mazjumpravas ielā 66, Rīga vai ar bankas pārskaitījumu, veicot bankas pārskaitījumu ir jāņem vērā bankas transakcijas laiks, tas var aizņemt 3 dienas. Prece tiek izsniegta klientam, tikai pēc naudas saņemšanas norādītajā pārdevēja bankas kontā. Bankas konta numurs un rekvizīti ir norādīti e.pasta saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā.
Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot www.efarkop.lv interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejamā daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.
Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: admin@mlserviss.lv Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt vai izdrukāt.

Preces piegāde.
www.efarkop.lv interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt “ML-Serviss” veikala tirdzniecības vietā:Mazjumpravas ielā 66, Rīgā, tā darba laikā, vai gadījumā, ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā citu preces saņemšanas adresi, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tā norādīto adresi, pušu saskaņotos laikos.
Preces piegādes izmaksas uz adresi, kas nav Pārdevēja tirdzniecības vieta, tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Pasūtot preci, Pircējam ir tiesības iepazīties ar šiem tarifiem. Preces piegādes izmaksas nestandarta gabarīta precēm tiek iepriekš saskaņotas starp pārdevēju un pircēju.
Trīs (3) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis apmaksu par pasūtīto preci, Pārdevējs sagatavo preci nodošanu Pircējam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, uz Pircēja e-pastu un/vai Pircēja telefona numuru.
Pircējam prece “ML-Serviss” tirdzniecības vietā ir jāizņem septiņu (7) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par preces saņemšanu nosūtīšanas dienas skaitot.
Ja Pircējs neizņem preci iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un Pārdevējs var atmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam un Pircējs ir parakstījis dokumentu (rēķinu, pavadzīmi, transporta piegādes dok. vai tml.) par preces saņemšanu.
Ja Pircējs vēlas atceltu pasūtījumu vai vēlas veikt tajā izmaiņas, to var veikt līdz pasūtījuma sagatavošanai nodošanai Pircējam un šādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: admin@mlserviss.lv, norādot konkrētu pasūtījuma datumu un numuru, kā arī norādot konkrētās izmaiņas vai nepieciešamību atcelt pasūtījumu.
Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
Prece tiks izsniegta tikai tai personai, kura tās ir pasūtījusi, tādēļ preces saņemšanas brīdī var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošs dokuments. Pretējā gadījumā pasūtījums netiks izsniegts.
Ja preces piegādātājs nevarēs Pircēju satikt pasūtījumā norādītā adresē, samaksātā piegādes nauda, ja tāda bijusi, netiks atmaksāta.
Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa.

Preces garantija.
www.efarkop.lv interneta veikalā piedāvātajām precēm tiek nodrošināta preces ražotāja garantija.
Visām Pārdevēja pārdotajām precēm, tās iegādājoties Pircējam, kas ir patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota preces lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija.
Nododot preci garantijas remontam, Pircējam klāt precei jāpievieno Pārdevēja izsniegts garantijas apliecinājums, pirkuma čeks vai pavadzīme, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīti un saskatāmi preces dati, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms Pārdevēja zīmoga nospiedums, Pārdevēja un Pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus, jo šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.
Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā norādīto servisa centru vai uz “ML-SERVISS” tirdzniecības vietu, Mazjumpravas ielā 66, Rīga. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā.
Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs. Garantija ir spēkā atbilstoši, kā to ir noteicis preces ražotājs preces garantijas noteikumos.
Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
Bezmaksas garantijas remonts netiek nodrošināts, ja iekārtas bojājums radies ražotāju noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, un ja nepieciešama citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radušies Pircēja vainas dēļ.
Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, uz preces trūkumiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, vai ja nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi) vai ir bojāta vai noplēsta informācija, kas izvietota uz preces ražotāja uzlīmē, vai mehānisku bojājumu gadījumos, vai ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori, vai preci ir bojājis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi, vai bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā, vai prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas Pārdevēja vai ražotāja neautorizētā servisa centrā vai preces bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana, vai nav ievērota preču lietošanas instrukcija vai tml. gadījumos.
Garantija neattiecas uz izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.
Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Atteikuma tiesības.
Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no www.efarkop.lv interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, kā preces saņēmēju, ir ieguvusi preci valdījumā.
Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu. Pircējs elektroniski aizpildīto atteikuma veidlapu par atteikumu var nosūtīt uz e-pastu: admin@mlserviss.lv vai iesniegt Pārdevēja tirdzniecības vietā.
Saskaņā ar Atteikuma tiesībām, Patērētājs 14 dienu laikā no pirkuma brīža var atgriezt preci, nepaskaidrojot atgriešanas iemeslus.
Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes izdevumus.
Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.
Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
Pircējs atgriež preci Pārdevējam tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām un tādām personām, kas nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

Personas datu aizsardzība un privātuma politika.
Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
www.efarkop.lv interneta veikalā var tikt izmantotas sīkdatnes.


Atbildība.
Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties www.efarkop.lv interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka www.efarkop.lv interneta veikalā piedāvātā prece, tīmekļa vietne vai www.efarkop.lv interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai www.efarkop.lv interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
Pārdevējs nav atbildīgs par www.efarkop.lv interneta veikalā bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet ne aprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Citi noteikumi.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. Noteikumus Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
Pircējs nav tiesīgs izmantot www.efarkop.lv interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi www.efarkop.lv interneta veikalam.
Pārdevējam ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi www.efarkop.lv interneta veikalam vai pavisam pārtraukt www.efarkop.lv interneta veikala darbību.
Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus.
www.efarkop.lv interneta veikals ir Pārdevēja īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
www.efarkop.lv interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utml.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
www.efarkop.lv interneta veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt www.efarkop.lv interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
www.efarkop.lv interneta veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Pircēju ērtībai www.efarkop.lv interneta veikalā var tikt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar www.efarkop.lv interneta veikalā izvietotas saites starpniecību.
Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

Jautājumu, ierosinājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu: +371 66116670, +371 29212095
Ierodoties personīgi adresē: Mazjumpravas iela 66, Rīgā, LV-1063
Izmantojot e-pastu: admin@mlserviss.lv